ประกาศ

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

กลุ่มงานวิชาการ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

วางแปลงมวลชีวภาพ
วางแปลงมวลชีวภาพ ...
อ่านต่อ
วางแปลงสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
วางแปลงสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรั ...
อ่านต่อ
วางแปลงสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
วางแปลงสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรั ...
อ่านต่อ
วางแปลงสำรวจคาร์บอน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
วางแปลงสำรวจคาร์บอน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ...
อ่านต่อ
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 เพื ...
อ่านต่อ
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและอัญเชิญพานพุ่มถวายราชส ...
อ่านต่อ
ส่งสัตว์คืนวนา เพื่อป่าที่สมบูรณ์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหา ...
อ่านต่อ
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ ...
อ่านต่อ

ข้อมูลทั่วไป

ชนิดพรรณไม้
พรรฯไม้ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ...
อ่านต่อ
ผีเสื้อและแมลง
ผีเสื้อกลางวันที่พบใน อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ...
อ่านต่อ
เห็ด รา
เห็ดราอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัว ...
อ่านต่อ
พืชหายาก ดาดชมพู Begonia pumila Craib
ดาดชมพู  Begonia pumila Craib           ไม้ล้มลุกข ...
อ่านต่อ
พืชหายาก นาวน้ำ
นาวน้ำ Artabotrys spinosus Craib นาวน้ำ ชื่อพฤกษศา ...
อ่านต่อ

ระบบสารสนเทศ องค์กร

บริการสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน และเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน