ข้อมูลทั่วไป

ชนิดพรรณไม้
พรรฯไม้ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ...
อ่านต่อ
ผีเสื้อและแมลง
ผีเสื้อกลางวันที่พบใน อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ...
อ่านต่อ
เห็ด รา
เห็ดราอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัว ...
อ่านต่อ
พืชหายาก ดาดชมพู Begonia pumila Craib
ดาดชมพู  Begonia pumila Craib           ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก สูงประมาณ 5 ซม. ใบเดี่ยวเรียงสลับ กลม ยาว ...
อ่านต่อ
พืชหายาก นาวน้ำ
นาวน้ำ Artabotrys spinosus Craib นาวน้ำ ชื่อพฤกษศาสตร์: Artabotrys spinosus Craib วงศ์ : ANNONACEAE ...
อ่านต่อ