วางแปลงสำรวจคาร์บอน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

2-3 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ เข้าวางแปลงสำรวจคาร์บอนป่าดิบแล้ง บริเวณผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม