กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กลุ่มงานวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขอวสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการใส่ปุ๋ย พรวนดิน รดน้ำ และกิจกรรมอื่นๆ
ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้สถานที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย