โครงการลักษณะสังคมพืช และประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน ในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการลักษณะสังคมพืช และประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน ในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี