พืชหายาก ดาดชมพู Begonia pumila Craib

ดาดชมพู  Begonia pumila Craib
          ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก สูงประมาณ 5 ซม. ใบเดี่ยวเรียงสลับ กลม ยาว 1.3-3 ซม. โคนใบรูปหัวใจหรือคล้ายก้นปิดใบหนา ขอบใบหยักซี่ฟันห่างๆ เส้นโคนใบ 5 เส้น ก้านใบยาว 0.6-1.2 ซม. ช่อดอกสั้นๆ ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ก้านดอกยาว 0.3-0.5 ซม. ดอกเพศผู้กลีบรวม 4 กลีบ ยาวประมาณ 1 ซม. เกสรเพศผู้จำนวนมาก ยาวประมาณ 1.5 มม. ก้านเกสรเชื่อมติดกันที่โคนเป็นเส้าเกสรสั้นๆ ดอกเพศเมียกลีบรวม 5 กลีบ ด้านนอก 3 กลีบ ด้านใน 2 กลีบ คล้ายดอกเพศผู้ ฐานรองดอกมี 3 ปีก ก้านเกสรเพศเมีย 2 อัน ยาวประมาณ 0.1 ซม. ผลแบบแคปซูล ห้อยลงมีปีก 3 ปีก ยาวประมาณ 0.7 ซม. เมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก
          การกระจายพันธุ์ พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นบนก้อนหินที่เปียกชื้นในลำธาร ตามป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ระดับความสูง 100-900 เมตร
ขอบคุณข้อมูล : จากหนังสือพืชหายากของประเทศไทย ( Rare Plants of Thailand )

ภาพโดย  จิรัญญ์นันท์  บัวจันทร์
สถานที่ : ชายแดนปลดต่าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน – ห้วยสำราญ  จังหวัดสุรินทร์
วันที่  25  กันยายน  2555