ส่งสัตว์คืนวนา เพื่อป่าที่สมบูรณ์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ

ส่งสัตว์คืนวนา เพื่อป่าที่สมบูรณ์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานส่งสัตว์คืนวนา เพื่อป่าที่สมบูรณ์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา...
วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2561

วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2561

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี บ้านโคกสะอาด ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์...
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของเครือค่าย ทสม. และชุมชนในการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว ที่่ป่าชุมชนโนนใหญ่

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของเครือค่าย ทสม. และชุมชนในการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว ที่่ป่าชุมชนโนนใหญ่

วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของเครือค่าย ทสม. และชุมชน ในการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว ที่่ป่าชุมชนโนนใหญ่ ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ...
กลุ่มงานวิชาการร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

กลุ่มงานวิชาการร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

 วันที่ 16 -18 สิงหาคม 2560 กลุ่มงานวิชาการ ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จัดนิทรรศการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับ การอนุรักษ์ป่าไม้ ณ ศูยน์วิทยาศาสตร์...
กลุ่มงานวิชาการ ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

กลุ่มงานวิชาการ ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 กลุ่มงานวิชาการ ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จัดนิทรรศการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับ การอนุรักษ์ป่าไม้ ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม...