พื้นที่รับผิดชอบ

สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน

ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1,540 ไร่
พิกัดที่ตั้งหน่วยงาน 48P 477980E 1692277N

หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน

นายรุจน์ เมฆทอง
เบอร์โทร: 08 4392 1581

สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 50 ไร่
พิกัดที่ตั้งหน่วยงาน 48P 484422E 1688467N

หัวหน้าสวนรุกขชาติอุบลวนารมย์

นางสุวรรณา ขวาของ
เบอร์โทร: 08 8595 1252

สวนรุกขชาติน้ำตกสําโรงเกียรติ

อำเภอขุนหาญ จังหวัดศีรสะเกษ 33150
มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 548 ไร่
พิกัดที่ตั้งหน่วยงาน 48P 444628E 1604036N

หัวหน้าสวนรุกขชาติน้ำตกสําโรงเกียรติ

นางสาวจิรัญญ์นันท์ บัวจันทร์
เบอร์โทร: 08 1878 9495

สวนรุกขชาติดงบังอี่

บ้านบังอี่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130
มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 440 ไร่
พิกัดที่ตั้งหน่วยงาน 48Q 454804E 1813659N

หัวหน้าสวนรุกขชาติดงบังอี่

นายนิวัฒน์ สงมา
เบอร์โทร: 08 1266 2465