วางแปลงสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

วางแปลงสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

9-11 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ เข้าวางแปลงสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย...
วางแปลงสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

วางแปลงสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

12-13 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ เข้าวางแปลงสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย...
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กลุ่มงานวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขอวสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการใส่ปุ๋ย พรวนดิน รดน้ำ และกิจกรรมอื่นๆ...